Wat bieden we?

Top sportlui hebben tegenwoordig een manager en een coach. Deze zijn nodig omdat topsportlui uitzonderlijke prestaties leveren. Zij worden zowel mentaal als lichamelijk ondersteund. Alleen dan kunnen ze hun grenzen nog verleggen.

Tegenwoordig schakelen moderne bedrijven ook mentale coachen in. Waarom zouden uw topwerknemers niet beroep kunnen doen op een mentale coach?

Voorbeeld

Mevrouw Y is werknemer bij bedrijf Z. Haar vele voorgangers hielden het steeds maar enkele maanden vol en namen ontslag. In tegenstelling tot vele andere kandidaten slaagt mevrouw X erin om de functie gedurende enkele jaren met succes te vervullen. Mevrouw Y is dus een sterke werknemer. De organisatorische moeilijkheden zijn echter heel groot en de aanslepende druk weegt zwaar. Ze kreeg het moeilijk, dacht eraan om naar de concurrentie te stappen. Dit zou echter een groot verlies betekenen voor het bedrijf. Heel wat ervaring zou verloren gaan. Het zou lang duren voor ze haar zouden kunnen vervangen. Het aannemen van een nieuw persoon is ook kostelijk.

Haar bedrijf bood haar "Coaching voor topwerknemers" aan.
Na een eerste begeleiding van drie uur had ze zichzelf verbaasd:
- ze had terug moed
- ze ontdekte zelf oplossingen voor haar problemen die ze met groot enthousiasme toepaste
- ze ervaarde "Coaching voor topwerknemers" als een belangrijke ruggesteun die haar bedrijf voor haar betaalde. Ze was haar bedrijf hier erg dankbaar voor.

"Coaching voor topmedewerkers" Wat is het?

Misschien hebt u de ervaring dat wat praten niets uithaalt. Een gesprek van een uur haalt meestal niet veel uit. Een gesprek van drie uur is wel voldoende om alles eens anders te bekijken.

De topwerknemer kent zichzelf het beste. Niemand moet hem/haar vertellen wat hij/zij moet doen. De coach zal zich daarom onthouden van rechtstreekse raad. Dit zou ook bijna niet kunnen. Alleen de topwerknemer heeft voldoende informatie over de complexe situatie in zijn bedrijf. De coach zal zich echter richten op de wijze waarop de topwerknemer zelf met zijn informatie omgaat. De coach zal stimuleren tot zelfreflectie, tot het vinden van eigen oplossingen.

Er worden speciale technieken gebruikt. Iedereen weet dat klagen niet helpt.
De nadruk ligt daarom op het vinden van oplossingen. De nadruk ligt ook op het stimuleren van verandering bij de topwerknemer. Hiervoor werd te rade gegaan bij speciale veranderingstechnieken. De topwerknemer zal "eigen" oplossingen ontdekken. Onbewust weet hij/zij al de oplossing. Ook worden eventueel verborgen reserves/mogelijkheden herontdekt.

De gebruikte technieken gaat terug op Milton Erickson. Deze specialist in spectaculaire veranderingen bij mensen heeft een zeer grote invloed gehad op de nieuwe trends in veranderingsprocessen. Hij was erin gespecialiseerd :
- om mensen zich op hun gemak te laten voelen bij de coach
- hun verborgen mogelijkheden te activeren
- mensen zich na gesprekken van 3 uur zich totaal anders te laten voelen en dit soms onbewust.
- Na korte interventies (2- 3 gesprekken ) al blijvend resultaat te hebben

Deze zelfde technieken worden door coach X toegepast.

Info link toevoegen