Sie sind hier: stress medewerkers--  

VERMINDER DE STRESS VAN UW MEDEWERKERS
 
Steun van de manager is zeer belangrijk om de veerkracht van de werknemers te verhogen.
Kijk naar de positieve kanten, sterktes van uw medewerkers en stimuleer verandering op een positieve manier.
Zorg voor een optimale belasting (niet teveel of te weinig ); bepaal prioriteiten.
Zorg voor een duidelijke communicatie.
Geef werknemers de mogelijkheden om te groeien, te leren.
Geef regelmogelijkheden en mogelijkheden tot eigen inbreng.
Verbeter werksfeer door roddelen en pesten aan te pakken.